Lyt dig til det gode samarbejde

Evnen til at lytte med åbenhed og spørge med oprigtig nysgerrighed er guld værd i alle relationer, både professionelle og private

Tænk på en samtale, hvor du følte dig hørt, hvor din samtalepartner lyttede opmærksomt, spurgte meningsfuldt og gav plads til eftertænksomhed. Den slags samtaler er sjældne, men de gør indtryk og sætter spor, fordi de af natur er empatiske og invitere til tillidsfuld dialog.

 Nærværende samtaler hører ikke kun til i privatlivet, de er også vigtige i professionelle sammenhænge, mellem kolleger og samarbejdspartnere, i udviklingsarbejde og i forhandlinger.

 Det er en kunst at lytte, så andre føler sig både hørt og forstået. 

 God lytning og opmærksom spørgeteknik kan trænes og det virker.

 På kurset arbejder vi med effektive lytteøvelser og målrettede spørgeteknikker og sætter begge dele ind i en solid dialogisk ramme.  

På kurset lærer du:

– at fokusere din lytning

– at aflæse kropssprog og tonefald

 – at høre det vigtige i en samtale

 – at stille relevante og vigtige spørgsmål

 – at lytte med alle dine sanser

 Kurset tilbyder en workshop med inspirerende introduktion og intensiv træning og konstruktiv feed-back.