Kurser

Samarbejdskodeks 
– et kompas

Kurset henvender sig til retningsorienterede virksomheder og organisationer. Et samarbejds-kodeks peger komplekse situationer mod gode, holdbare samarbejder.

En virksomhed, der anerkender, at konflikter er et nødvendigt vilkår for fremdrift, har glæde af at have klare strategier for, hvordan konflikter behandles.  Et samarbejdskodeks er konkret og handlingsanvisende.

De enkelte kurser  baserer sig på virksomhedens værdier. Udbyttet er et gennemarbejdet sam-arbejdskodeks, som peger pilen i den rigtige retning.

Den gyldne nøgle til det gode samarbejde

Kurset er for alle, der vil styrke deres kommunikationsevner. Den gyldne nøgle den gensidigt gode dialog, hvor man oprigtigt lytter og bliver lyttet til.

Og det er en forudsætning for det gode samarbejde, at man sætter sin oprigtige nysgerrighed på spil og ikke er bange for at hvile i pausens inspirerende rum.

Dette kursus tilbyder intensiv træning i at skabe den gode dialog. 

Vi lytter til jeres behov og tilrettelægger kurset så I får det optimale udbytte.

Konflikthåndtering & kreativitet

Kurset henvender sig til virksomheder og organisationer og alle jer, der har lyst til at kaste jer ud i at bruge konflikters energier til at komme videre i verden.

Kreativ konflikthåndtering tager hånd om samarbejdets svære knaster på en måde, der både tilgodeser sagen og relationen mellem kollegerne.

Kreativitet i konfliktløsning skaber inspiration og giver kvalificerede løsninger.

Morgenmøde- gratis for virksomheder

Vi er altid morgenfriske og leverer gerne en veloplagt introduktion til grundlæggende konfliktforståelse.

I sætter 45 minutter af, og vi taler fokuseret om kollegarelationer, konflikttyper, konfliktstil, konflikthåndtering, mod, tillid og kreativitet. Og betydningen af at have et konfliktkodeks.

Konflikthåndtering for studerende

Vi har rigtige gode erfaringer med at uddanne både elever og studerende i intelligent konflikthåndtering, hvor man bruger både tanke og hjerte.

Kurset omfatter introduktion til konflikt-teorier, som bliver afprøvet i praksis, så deltagerne oplever deres egne konfliktkompetencer blive sat i spil.

Individuelt designede kurser

Vi har erfaring med at tilrettelægge specielt designede kurser til bl.a. virksomheder, organisationer, fagforeninger, boligselskaber og ejerforeninger.

Kontakt os for tilbud på et kursus der tager udgangspunkt i jeres behov og jeres samarbejde.