Kurser

Det gode samarbejde 

– for små og store virksomheder

Konflikter er både vigtige og nødvendige for god trivsel og udvikling.

I dette kursus udfolder vi i både teori og praksis, hvordan man kan arbejde aktivt med en konfliktkultur, der understøtter både trivsel og udvikling. 

Kurset designes specielt til virksomheden, så det praktiske casearbejde er direkte anvendeligt for deltagerne. 

 

Det gode bestyrelsesarbejde

 – for hele bestyrelsesgrupper

Det gode bestyrelsesarbejde i foreninger og organisationer er betinget af en åben og tryg kultur, hvor der er plads til at alle bliver hørt, før man tager vigtige beslutninger. 

I dette kursus arbejder vi både i teori og praksis med den gode dialog. 

Kurset designes specielt til jer, så det praktiske casearbejde er direkte anvendeligt i jeres bestyrelse. 

 

 

K

Kurs

ger.

Morgenmøde- gratis for virksomheder

Vi er altid morgenfriske og leverer gerne en veloplagt introduktion til grundlæggende konfliktforståelse.

I sætter 45 minutter af, og vi taler fokuseret om kollegarelationer, konflikttyper, konfliktstil, konflikthåndtering, mod, tillid og kreativitet. Og betydningen af at have et konfliktkodeks.

Konflikthåndtering for studerende

Vi har rigtige gode erfaringer med at uddanne både elever og studerende i intelligent konflikthåndtering, hvor man bruger både tanke og hjerte.

Kurset omfatter introduktion til konflikt-teorier, som bliver afprøvet i praksis, så deltagerne oplever deres egne konfliktkompetencer blive sat i spil.

Individuelt designede kurser

Vi tilrettelægge specielt designede kurser til bl.a. virksomheder, organisationer, fagforeninger, boligselskaber og ejerforeninger.

Kontakt os for tilbud på et kursus der tager udgangspunkt i jeres behov og jeres samarbejde.