Velkommen til McClymont & Partnere

Vi er optagede af at udvikle kreative og reflekterende samarbejder drevet af nysgerrig dialog og tillidsfulde relationer

“Real communication is impossible – without listening” – Ralph C. Smedley

 

De stærkeste relationer, de mest kreative processer og de mest meningsfulde samtaler er afhængige af evnen til at lytte og spørge med ærlighed og mod.

Det er vores udgangspunkt at både private og kollegiale relationer kun bliver bedre, når vi forstår og mestrer at spørge og at lytte.

– Anne McClymont

Vores metoder

Vi spørger

Gode spørgsmål skubber til refleksioner, de sætter spot på ideer og de får mennesker til at mærke, at de er både hørt og set. Stærke relationer bygger på tillid, mod og åbne spørgsmål.

Vi spørger med mod og omtanke, og det vil vi også gerne lære dig at gøre

Vi lytter

God lytning aktiverer alle sanser og udforsker mange lag af det, der siges. Ikke kun ordene, men også kroppen, tonefaldet og mimikken taler. Den gode lytter beriger både den der lytter og den der taler

God lytning giver så meget mening

Lyt til vores råd om GOD LYTNING på LinkedIn

Coaching

Vi coacher for at understøtte hensigtsmæssig håndtering af konflikter. Vi lytter og spørger for at afdække forskellige perspektiver i en konflikt, som du skal have løst. Konfliktcoaching giver mening, når du har brug for at udforske muligheder.

 

Konfliktmægling

Vi mægler når en konflikt er gået i hårdknude og har brug for at blive løst op. Vi har mange års erfaring med at afdække de centrale knuder og spørge ind, så parterne får indblik i hinandens perspektiver og et bedre grundlag for at samarbejde om en fælles løsning.

Anne McClymont

Konstruktiv håndtering af forskelligheder, aktiv lytning og tydelig anerkendelse skaber tryghed og udvikling.

Vil du have 2 gode lytteråd?

– Læs min artikel om aktiv lytning for Væksthus for Ledelse

Morgenmøde

– om kunsten at lytte

 

At være god til at lytte er en ædel kunst, der styrker relationer og booster samarbejder. God lytning er både givende for den, som lytter og for den, som bliver lyttet til. Vi vil gerne på et 45 minutters morgenmøde introducere jer for principperne for god lytning.

Anne McClymont

Mød Anne McClymont – grundlægger af McClymont & Partnere

Anne har en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet med speciale i forsoningsprocesser, suppleret med kurser i Mediation and Conflict Resolution på New York Universitet. Hun er cand. mag i dansk og teatervidenskab og har desuden en masteruddannelse i retorik og kommunikation fra Aarhus Universitet.