Konflikthåndtering for studerende

Konflikthåndtering er en dannelseskompetence, som kan være værdifuld at have med i bagagen, når man bevæger sig fra uddannelse til job.

Konfliktdannelse handler om at kende sig selv, sine reaktionsmønstre og om at kunne bruge de muligheder man har, så konflikter ikke sætter sig som negative spor i samarbejder, men kan være afsæt for kreative processer.

Vi arbejder med evnen til at sætte grænser for sig selv på en måde, der på samme tid er klar og tydelig – og respektfuld overfor den anden part, så relationen kan bevares.

Vi har rigtig gode erfaringer med at uddanne både elever og studerende i intelligent konflikthåndtering, hvor man bruger både tanke og hjerte.

Vores kurser omfatter introduktion til konfliktteorier, som bliver afprøvet i praksis, så deltagerne oplever deres egne konfliktkompetencer blive sat i spil.