Konfliktmægling

I et mæglingsmøde faciliterer vi en samtale mellem de involverede, så alle får deres perspektiv af sagen hørt. Som mæglere er vi upartiske og neutrale i forhold til sagen. Vores opgave er at hjælpe parterne til sammen at finde den bedste løsning for dem.

Hvornår er tiden moden til en mægler? 

Det er den, når en konflikt er nået til et niveau, hvor parterne har svært ved at tale sammen eller helt har opgivet at sætte ord på hvad de føler og tænker.

Nytter det noget?

Ja, det gør det.

En mægling vil altid kaste nyt lys over konflikten, så den bliver synlig fra flere vinkler og tilgængelig for løsningsforslag. Og mægler vil altid have fokus på både sagen og relationen mellem de involverede.

Mægling er den trygge mulighed for sammen at finde en løsning på en konflikt og komme videre.