KONFLIKTKOMPETENCER GIVER DEN NØDVENDIGE TRYGHED
TIL AT GÅ I DIALOG INDEN EN KONFLIKT ESKALERER

Konflikthåndtering

Kompetent konflikthåndtering er med til at opretholde gode relationer mellem mennesker, både i virksomheder og i uddannelsesorganisationer.

Konflikter er dynamiske og levende størrelser, der kan udvikle sig i uforudsigelige retninger og give anledning til utryghed. Sådan behøver det ikke at være. Med viden om konflikters natur og med klar kommunikationsbevidsthed vil man have overblik og mulighed for at behandle en konflikt på den mest hensigtsmæssige måde, så den ikke udvikler sig destruktivt eller sætter sig negative spor i det videre samarbejde.

Konflikter kan også have kreative udviklingspotentialer, fordi de udfolder forskelle og giver anledning til at parterne tænker nye muligheder. Uoverensstemmelser mellem kolleger eller studeende vil sjældent være godt løst, hvis de bliver behandler som kampe, hvor den ene part får ret og den anden taber kampen.  Sagen vil måske være løst, men relationen kan have lidt skade. Når konflikter bliver behandlet med omtanke for helheden bliver der taget hånd om både sag og relation. En god konfliktløsningskultur giver altså både mulighed for udvikling af kreativitet i arbejdsprocesser og et trygt og levende arbejdsmiljø.

At give studerende dannelse i god konflikthåndtering vil styrke deres studiekompetencer, både i gruppesamarbejder og i forhold til at løse studieopgave kreativt.

Vi tilbyder kurser, hvor deltagerne præsenteres for central konfliktteori og for intensiv kommunikationstræning. På kurset lægges der vægt på at deltagerne omsætter teori til praksis og oplever deres personlige konfliktkompetencer komme i spil.

McClymont & Partners tilbyder målrettede kurser for både medarbejdergrupper i virksomheder og for studerende i uddannelsesorganisationer – og både for mindre og større grupper.

Kontakt os for tilbud om et kursus tilrettelagt med fokus på jeres behov