KONFLIKTKOMPETENCER GIVER DEN NØDVENDIGE TRYGHED
TIL AT GÅ I DIALOG INDEN EN KONFLIKT ESKALERER

Kompetent konflikthåndtering er med til at opretholde gode relationer mellem mennesker, både i virksomheder, i uddannelsesorganisationer og privat.

Konflikter er dynamiske og levende størrelser, der kan udvikle sig i uforudsigelige retninger og skabe utryghed. Sådan behøver det ikke at være. Med viden om konflikters natur og med klar kommunikationsbevidsthed vil man have overblik og mulighed for at navigere i en konflikt på en hensigtsmæssige måde, så den ikke udvikler sig destruktivt eller sætter sig negative spor i det videre samarbejde.

Konflikter kan også have kreative udviklingspotentialer, fordi de udfolder forskelle og giver anledning til at parterne tænker nye muligheder. Når konflikter bliver behandlet med omtanke for helheden bliver der taget hånd om både sag og relation. God konfliktløsningskultur kan skabe mulighed for udvikling af kreativitet i arbejdsprocesser og et trygt og levende arbejdsmiljø.

Vi tilbyder kurser, hvor deltagerne præsenteres for central konfliktteori og for intensiv kommunikationstræning. På kurset lægges der vægt på at deltagerne omsætter teori til praksis og oplever deres personlige konfliktkompetencer komme i spil.