Samarbejdskodeks – et kompas

– Et kompas til tryghed og udvikling

Et samarbejdskodeks er rammen for en åben og tryg kultur, hvor der er plads til at undersøge forskelle og træffe kvalificerede beslutninger.

Med udgangspunkt i jeres eget værdisæt udarbejder I et enkelt og virkningsfuldt samarbejdskodeks – et kompas til at navigere i trygt og sikkert til jeres fælles mål.

Kurset er tilrettelagt som en samtalesalon med vekslende samtalestrukturer, som guider jer igennem en proces, der afdækker hvordan konflikter skal håndteres i jeres kultur.

På baggrund af samtalesalonens mange input formulerer I et udkast til et samarbejdskodeks, som vi sammen efterfølgende bearbejder, så det står klart og skarpt – og klar til at gøre jeres hverdag konflikttryg.

På kurset arbejder vi med:

  • Jeres værdier
  • Jeres mål
  • Jeres samarbejde
  • Aktiv lytning – i teori og praksis