Gode samarbejder har stærke rammer

rammer giver tryghed og udvikling

Et samarbejdskodeks fungerer som en ramme for en åben og tryg kultur, hvor der er plads til at undersøge forskelle og træffe kvalificerede beslutninger.

Med udgangspunkt i jeres eget værdisæt udarbejder I et enkelt og virkningsfuldt samarbejdskodeks – et kompas til at navigere i trygt og sikkert til jeres fælles mål.

Kurset er tilrettelagt som en samtalesalon med vekslende samtalestrukturer, som guider jer igennem en proces, der afdækker hvordan konflikter skal håndteres i jeres kultur.

På baggrund af samtalesalonens mange input formulerer I et udkast til et samarbejdskodeks, som vi sammen efterfølgende bearbejder, så det står klart og skarpt – og klar til at gøre jeres hverdag konflikttryg.

På kurset arbejder vi med:

  • Jeres værdier
  • Jeres mål
  • Jeres samarbejde
  • Aktiv lytning – i teori og praksis