McCLYMONT & PARTNERS ARBEJDER MED INTELLIGENT KONFLIKTHÅNDTERING,
HVOR MAN LÆRER AT BRUGE BÅDE HJERNEN OG HJERTET

Konflikthåndtering for studerende

Konflikthåndtering er en dannelseskompetence, som kan være overordentlig værdifuld at have med i bagagen, når man bevæger sig fra uddannelse til job.

Konfliktdannelse handler også om at kende sig selv, sine reaktionsmønstre og om at kunne bruge de muligheder man har, så konflikter ikke sætter sig som negative spor i samarbejder, men kan være afsæt for kreative processer.

Vi arbejder også med evnen til at sætte grænser for sig selv på en måde, der på samme tid er klar og tydelig – og respektfuld overfor den anden part, så relationen kan bevares.

Vi har rigtige gode erfaringer med at uddanne både elever og studerende i intelligent konflikthåndtering, hvor man bruger både tanke og hjerte.

Vores kurser omfatter introduktion til konfliktteorier, som bliver afprøvet i praksis, så deltagerne oplever deres egne konfliktkompetencer blive sat i spil.

Pris kr. 3.500 for tre timers teori og intensiv kommunikationstræning

Max 15 deltagere