GODE KULTURMØDER OPSTÅR NÅR DIALOGEN ER ÅBEN OG NYSGERRIG

KULTURMØDER OG DIALOG

Kulturmøder og dialog

Hvad sker der egentlig i os, når vi mødes med mennesker fra en kultur, der har normer og værdier, som vi ikke kender? Hvordan kan vi få det bedste ud af mødet? På dette kursus har vi fokus på at skærpe bevidstheden om, hvordan vi oplever og hvordan vi går i dialog. Deltagerne bliver præsenteret for måder at forstå kulturmøder og de får helt praktisk øvelse i at være i dialog på en måde, som beriger kulturmødet.

Udbyttet er at deltagerne:

  • præsenteres for relevante perspektiver på kulturforståelse
  • lærer at gå i meningsfuld dialog
  • får forståelse for konflikters positive potentiale
  • får indsigt i egne reaktionsmønstre
  • prøver kræfter med realistiske scenarier

Kurset er for deltagere der fx er udsendt som frivillig for en organisation, er på studieophold eller er udsendt medarbejder for en virksomhed.

Deltagerantallet er begrænset til 10

Undervisere: Anne McClymont

Pris kr. 2.400 pr. deltager, inkluderer frokost og forfriskninger i løbet af dagen

Kurset er bygget op i tre moduler á to timer

Modul 1: kulturmøder

Mod og nysgerrighed er de stærkeste ingredienser i et vellykket kulturmøde, hvor man både bliver klogere på sig selv og på de andre.

I modulet præsenteres deltagerne for grundlæggende måder at forstå kultur og kulturmøder, og de får gennem praktiske øvelser et indblik i de særegne træk ved den kultur, de selv er en del af og dermed også viden om, hvordan man møder andre kulturer.

Modul 2: dialog

At være aktivt lyttende er en uvurderlig evne i samværet med andre mennesker. Det vellykkede kulturmøde er afhængigt af oprigtig åbenhed og evnen til at være i meningsfuld dialog.

I dette modul præsenteres deltagerne for de enkle greb, der gør dem til gode lyttere, og de træner aktiv lytning med hinanden.

Modul 3: kompetencer

Deltagerne arbejder i dette modul aktivt og kreativt med relevante scenarier, som de belyser med forskellige teorier og perspektiver for at forstå kulturmødets anatomi og de begrænsninger og muligheder, der ligger i at være forskellige.