McCLYMONT & PARTNERS MÆGLER MED FOKUS PÅ GENSIDIG DIALOG
OG VÆRDIGHED FOR ALLE PARTER

Konfliktmægling

Mægling er den trygge mulighed for at overkomme en konflikt og komme videre i livet.

Vores mæglingserfaring omfatter bl.a. nabokonflikter, konflikter på arbejdspladser og konflikter i familier.

Hvornår er tiden moden til en mægler?

Det er den som udgangspunkt, når en konflikt har nået et niveau, hvor parterne har svært ved eller helt har opgivet at tale sammen.

Nytter det noget?

Ja, det gør det. En mægling vil altid kaste nyt lys over konflikten, så den bliver synlig fra flere vinkler og tilgængelig for løsningsforslag.

Og det nytter altid noget, fordi de relationer vi har med hinanden er betyder noget, uanset om vi er familie, kolleger eller naboer.I McClymont & Partners er vi erfarne mæglere, uddannede i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Vi arbejder ud fra den refleksive mæglingsmodel. Det bærende værdigrundlag heri er parternes frivillige deltagelse, fortrolighed i rummet og mæglers upartiskhed og neutralitet. Det giver tryghed for alle parter.

En konflikt tilhører parterne. Derfor er parternes løsning altid den bedste.

Pris kr. 900 pr time – og min. 2 timer første gang

Hvis der er tale om sager med mange involverede, kan det være hensigtsmæssigt at være to mæglere.