McCLYMONT & PARTNERS MÆGLER MED FOKUS PÅ GENSIDIG DIALOG
OG VÆRDIGHED FOR ALLE PARTER

Konfliktmægling

Mægling er den trygge mulighed for at overkomme en konflikt og komme videre i livet.

Vores mæglingserfaring omfatter bl.a. nabokonflikter, konflikter på arbejdspladser og konflikter i familier.

Hvornår er tiden moden til en mægler?

Det er den som udgangspunkt, når en konflikt har nået et niveau, hvor parterne har svært ved eller helt har opgivet at tale sammen.

Rigtigt mange konflikter handler om kommunikation, om at noget er gået galt i måden man taler sammen eller måden man opfatter hinanden. Måske har man ikke fået sagt fra, måske har man slet ikke talt om det, der er det egentlige problem, fordi det har været forbundet med svære følelser, eller måske er en mindre konflikten optrappet og vokset helt ud af proportion, fordi der ikke blev taget hånd om den i tide.

Det er her en mægler kan træde til og få kommunikationen i gang på en værdig og respektfuld måde, hvor begge parter kommer til orde og begge parter lytter til hinanden.

Nytter det noget?

Ja, det gør det. En mægling vil altid kaste nyt lys over konflikten, så den bliver synlig fra flere vinkler og tilgængelig for løsningsforslag.

Og det nytter altid noget, fordi de relationer vi har med hinanden er betyder noget, uanset om vi er familie, kolleger eller naboer.

Nogle gange kan måden at komme videre være konkret og handlingsorienteret, andre gange kan den handle om gensidig forståelse, som ikke var der tidligere, og i nogle tilfælde vil en måde at komme videre efter en konflikt også være, at parterne kommer til erkendelse af, at de ikke kan blive enige, men at de har fået en bedre forståelse for, hvad konflikten handler om. At man skilles i fredelig uenighed, med respekt for hinandens forskelligheder.

I McClymont & Partners er vi alle erfarne mæglere, uddannede i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Vi arbejder ud fra den refleksive mæglingsmodel. Det bærende værdigrundlag heri er parternes frivillige deltagelse, fortrolighed i rummet og mæglers upartiskhed og neutralitet. Det giver tryghed for alle parter.

En konflikt tilhører parterne. Derfor er parternes løsning altid den bedste.

Pris kr. 900 pr time – og min. 2 timer første gang

Hvis der er tale om sager med mange involverede, kan det være hensigtsmæssigt at være to mæglere.