McCLYMONT & PARTNERS GIVER KONKRET OG NUANCERET SPARRING PÅ AKTUELLE KONFLIKTER

Konfliktcoaching

Konfliktcoaching er én til én sparringssamtaler om konkrete konflikter og konflikthåndtering.

Det kan være svært at få hul på en nødvendig uoverensstemmelse, der potentielt kunne give anledning til en konflikt.
Det kan også være svært at bevæge en konflikt, der er stivnet i dårlig stemning eller måske ligefrem fjendtlighed.
Og det kan være svært at manøvrere i en konfliktkultur, som ikke har klare grænser.

I de situationer og i andre sammenhænge, hvor man kan have behov for at få sparring på de tanker, man har om en konfliktsituation, er det en god ide at opsøge en professionel konfliktmægler. Det giver mulighed for at kigge på sagen fra forskellige vinkler, så man kan gå til den med de bedste forudsætninger.

I coachingsamtalerne får man i løbet af nogle timer mulighed for at udfolde den sag, der er i fokus og få sparring om de muligheder, man har for at handle hensigtsmæssigt.

Pris kr. 1.800 for to timer, efterfølgende timer kr. 750