McCLYMONT & PARTNERS ER ET STÆRKT TEAM AF KONFLIKTMÆGLERE
MED EKSPERTISE I KOMMUNIKATION OG KONFLIKTHÅNDTERING

konflikthåndtering

Konfliktkompetencer giver den nødvendige tryghed til at gå i dialog inden en konflikt eskalerer.

Læs mere

konfliktmægling

Vi mægler med fokus på gensidig dialog, respekt og værdighed for de involverede parter.

Læs mere

konfliktcoaching

Vi tilbyder professionel, konkret og nuanceret sparring på aktuelle problemer og konflikter.

Læs mere

Studerende

Konflikthåndtering er en værdifuld kompetence, når man bevæger sig fra uddannelse til job.

Læs mere